Våra olika fårraser

Vi har ca 150 tackor av raserna gotlandsfår, dorset, leicester och finull. På gården finns även endel korsningstackor och en texelbagge.

Ibland får vi frågan vilken ras vi tycker är bäst och det  är såklart inte helt lätt att svara på. Alla raser har sin charm och sina för- och nackdelar, så svaret blir helt enkelt att det beror på vad man skall ha dem till.

Gotlandsfår
Gotlandsfåret är fårrasen med den unika grålockiga och glänsande pälsen som blivit så populär i inrednings- sammanhang. Lammen föds i april och skickas till slakt under hösten och tidig vinter. Tackorna har lätta lamningar och är pigga och nyfikna. Lammen föds svarta men övergår så småningom i grått. Huvud och ben förblir svarta livet ut.

Leicester
Leicesterfåret har vit, lockig och glänsande päls och klassas som ett medeltungt köttfår. Frånsett färgen är de lite lika gotlandsfåren med de växer snabbare och blir större.


Dorset
Dorsetfåret är köttrasfåret som har den stora fördelen att de kan komma i brunst och lamma under hela året. Då det på senare år blivit allt mer pupulärt att äta lammkött hela året används rasen ofta i korsningsaveln. Våra dorsettackor lammar i januari och lammen slaktas under sen vår och tidig sommar, lagom till grillsässongen. Tackorna är goda mödrar och bra betesdjur. När lammen är avvanda släpper vi tackorna på de lite sämre betena, oftast naturbeten, eller marker där det finns mer parasiter och ger det bästa betet till lammen.  De allra flesta dorsetfår är vita. Svansen är lång och mulen rosa. 

Finull
Finullsfåret är en inhemsk fårras och som namnet antyder har fåren en mjuk och finfibrig ull. Tackorna har goda modersegenskaper och lammkullarna är ofta stora. Vi har några bruna och svarta djur här på gården men annars är vit
den vanligaste färgen.

På gården finns också en texelbagge som vi använder i korsingsaveln. Texeln ger bra kroppar med mycket muskler. 

 

Texelbagge.
Matdags för otlandslammen
Leicesterlamm
Gotlandstackor med lamm.
Tackor och lamm.
Brun finullsbagge.